Praprzodkowie

Po pięciu latach od poprzedniego odcinka Przodkowie nieznacznie uściśliłem pewne dane o przodkach z XIX wieku i mocno poszerzyłem wiedzę o wcześniejszym okresie, sięgając do okolic roku 1575, kiedy, mówiąc obrazowo, jeszcze żył Jan Kochanowski. Kto wie, czy pomykając saniami z Czarnolasu do Warszawy w pierwszych dniach stycznia 1578 roku na przedstawienie Odprawy posłów greckich nie zatrzymał się w połowie drogi na popas w Warce, pokonując Pilicę w Wymysłowie, gdzie wśród zasmarkanych brzdąców wiejskim zwyczajem bacznie obserwujących drogę i podróżnych stał paroletni Staś Dąbrówka.

Wymysłów (zielony X), Winiary (żółty sześciobok), między nimi Pilica

Wawrzyniec

Prapradziadek Wawrzyniec zmarły 6 grudnia 1839 roku miał według aktu lat 40.

Działo się w Rozniszewie dnia szóstego grudnia Tysiąc Ośmset trzydziestego dziewiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawili się Grzegorz Dąbrówka lat szesdziesiąt i Ludwik Dąbrówka lat czterdzieści liczący Obadway Sąsiedzi w Zakrzewie zamięszkali I Oświadczyli Nam że na dniu  dzisiejszym o Godzinie piątej rano Umarł Wawrzeniec Dąbrowka lat czterdzieści wieku swego liczący Syn Grzegorza i Zofij Dąbrówków Po przekonaniu się na Ocznym Ozeysciu Wawrzeńca  – Akt ten stawaiącym przeczytany i przez Mię podpisany stawaiący pisać nie umieią — Xiądz Stanisław Mystkowski Proboszcz Rozniszewski

Datę urodzenia Wawrzyńca 1802 można uznać za prawie pewną, gdyż pochodzi z porządnie napisanego aktu urodzenia jego pierwszego dziecka Józefa (1823), gdzie Wawrzyniec sam zgłasza się w trzy dni po urodzinach z dzieckiem do chrztu i twierdzi, że on ma 21 lat, a jego żona Salomea 20.

Małżeństwo musiało zostać zawarte tuż po 1820 roku, a na początku młodzi mieszkali w Winiarach. Dopiero późniejsze dzieci rodzą się na starej placówce w Zakrzewie.  

Grzegorz

Ojciec zmarłego młodo Wawrzyńca Grzegorz ożenił się w roku 1796 w wieku lat 34, dziesięć lat po śmierci swego dziadka Józefa, jeszcze za życia swej matki Łucji, a być może swego ojca (NNMężaŁucji). Panna Zofia jest z Zakrzewia, więc ślub Grzegorza i Zofii z 18 stycznia 1796 jest zapisany w księgach wareckich:

„między Rolnikiem Grzegorzem Dąbroskim Kawalerem i Rolniczką Zofią Królewną Panną oboje ze wsi Zakrzew.[1]

Świadkami byli chłopi Sebastian Sobota i Wojciech Brzeziński. Tu muszę dodać wyjaśnienie na temat stanowych określeń, jakimi tłumaczymy na polski średniowieczny termin laborios-a/us. W kategoriach socjologicznych to są chłopi, wszakże trudno go używać w tekście aktu urodzenia, więc przyjąłem pojawiający się w polskojęzycznych metrykach XVIII-XIX wieku termin rolnik, funkcjonujący obok „gospodarza”. Grzegorz, kiedy zawiadamia o śmierci swojej matku Łucji w 1820 roku jest określony jako gospodarz w Zakrzewie.

1796-01-18 Grzegorz Dąbroski + Zofia Królewna Zakrzew

Zapis Dąbrowski/ska zdarza się sporadycznie w metrykach Dąbrówków, a nazwiska panieńskie przybierają ciekawe formy jak ta „Królewna”, czyli Królówna.

Akt małżeństwa nie podaje wieku poślubionych, więc nic z niego nie wynika dla oszacowania daty urodzenia Grzegorza. Pozostaje wnioskowanie z innych dokumentów, które niestety mają bardzo duży rozrzut.[2] Najbardziej wiarygodny wydaje się wniosek z aktu zgonu Łucji, gdyż tam występują dwaj jej synowie: Jakub lat 60 i Grzegorz lat 58: te dwie liczby wzajemnie się kontrolują, bracia najlepiej wiedzieli, który ile ma lat, który i o ile jest starszy. Wiek Jakuba jest potwierdzony jego rolą świadka w akcie zgonu Marianny Olejnikowej lat 70 (1810-11-30) prawdopodobnie jego teściowej, skoro była „u Jakuba Dąbrówki w Grabowie zamieszkała”. Dzięki temu także i trzecia liczba, 80 lat życia Łucji, dobrze się sprawdza, skoro Jakub podawał ten wiek zmarłej Matki: Łucja mogła urodzić Jakuba mając lat 20, a Grzegorza – lat 22. Przyjmuję zatem rok urodzenia Grzegorza 1762, miałby on w dniu ślubu z Zofią (1796) 34 lata. Nie jest to wiek młodzieńczy, więc słowo juvenes w metryce trochę dziwi, ale w tym miejscu oznacza ono kawalera, a nie wdowca. Potwierdza to zarazem, że zadeklarowana później różnica wieku 10 lat między Grzegorzem a Zofią, była możliwa, choć była bodaj większa (1762-1777=15). Grzegorz dyktuje do metryki urodzenia jego córki z 30 maja 1817, której nadał imię żony – Zofia, że ma lat 50, a żona 40.

Przed nami Proboszczem w Roźniszewie, Urzędnikiem Stanu Cywilnego w Woiewodztwie Sandomirskim, Obwodzie Radomskim, Stawił się Grzegorz Dąbrówka maiący lat pięćdziesiąt Rolnik zamieszkały w Zakrzewie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, które urodziło się nocy dzisiejszej pod N3. oświadczaiąc, iż iest spłodzone z niego i Zofii Królowney lat Czterdzieści maiącey Małżonki iego i że życzeniem iest iego nadać mu imie Zofia. Po uczynieniu tego oświadczenia wprzytomności Antoniego Kozłoskiego lat 50, tudzież Antoniego Karczmarczyka lat 36 maiącego zamieszkałych w Zakrzewie niniejszy akt podpisaliśmy, ile że osoby stawaiące pisać nie umieją. Rzepkowski Urzęd.Stanu Cywilnego

Kiedy mała Zosia ma trzynaście lat, szóstego grudnia 1830 roku umiera jej matka Zofia Dąbrówczyna (Królówna), w wieku lat 50, z czego wynikałby rok urodzenia 1780. Z poprzedniej metryki urodzenia córki wnioskować można było rok ur. 1777.

…stawili się Piotr Sikora lat 50 i Stanisław Wdowiak lat 30 obadwaj w Zakrzewie zamieszkali. I oświadczyli Nam iż nadniu dzisiejszym o Godzinie piątej rano Umarła Zofia Dąbrówczyna lat piędziesiąt wieku swego licząca. Po przekonaniu naocznym o zeysciu Zofij akt ten przeczytany...

Dziesięć lat po swej żonie Zofii („Królewnie”) umiera jej mąż, mój 3.pradziadek Grzegorz. Nastąpiło to w roku 1840 w Winiarach, gdzie mieszkał przy zięciu, który zawiadamia o jego zgonie proboszcza wareckiego:

...stawili się Walenty Olak lat dwadzieścia dziewięć tudzież Franciszek Kotliński lat siedmdziesiąt mający obadwaj gospodarze w Winiarach zamieszkali i oświadczyli że w dniu wczorajszym o godzinie siódmej wieczór umarł Grzegórz Dąbrówka przy zięciu zostający w wsi Winiarach zamieszkały lat siedmdziesiąt sześć [?] liczący, wdowiec – Syn [=zięć] Imion Rodziców [Grzegorza] niewiadomy. – Po przekonaniu się naocznie o zejściu Dąbrówki – Akt ten stawającym  przeczytany i przez nas podpisany został. Stawający pisać nieumieli. – XPogonowski     

Przed Łucją

Wnioskując z dostępnych danych nadal podtrzymuję hipotezę, że matka Grzegorza Łucja urodziła się w 1740 roku, ale kiedy i za którego Dąbrówkę wyszła za mąż, wciąż nie mogłem potwierdzić w zachowanych aktach stanu cywilnego. Dlatego roboczo przyjmuję zamiast imienia określenie dla tego 4.pradziadka NNMążŁucji, gdyż to on musiał być ojcem Grzegorza. Skąd się ów NN wziął, wiadomo dość dokładnie, jego ojcem musiał być Józef syn Feliksa i Zofii, a matką Marianna Wróblówna z Zakrzewia. Józef urodził się (przed) 19 marca 1710 roku w Zakrzewie. Ksiądz Andrzej Myszkiewicz pisze:

19 [marca] ochrzciłem Józefa, [syna] Feliksa i Zofii Dąbrówka, rolników małżonków. Podawali Paweł Waychert i Katarzyna Lulakowa wdowa.

Prawdopodobnie Łucja już jest na świecie, gdy jej przyszli teściowie dopiero się pobierają. Dzieje się to w wiosce panny młodej, Marianny Wróblówny, Starej Warce, która leży na lewym brzegu Pilicy na wysokości Wymysłowa, w prostej linii to o połowę bliżej niż do Cychrowskiej Woli, tyle że przez rzekę. Ślub zawarty był w ostatkach karnawału, 22 lutego 1741 roku:

1741-02-22 Stara Warka () Małżeństwo między rolnikami Józefem Dąbrówką ze wsi Zakrzew i Marianną Wróblówną panną ze Starej Warki. Świadkami byli rolnicy Tomasz Kuleszka, Ludwik Kuleszka, Mateusz Paluch(?) i inni z Zakrzewa.[3]

1741 Ślub Jozefa i Marianny StaraWarka –k177v-skan180

Tutaj warto dodać, że w księdze małżeństw, prowadzonej wtedy w Warce osobno, karta z wpisem dotyczącym przytoczonego aktu, w dolnej części jest oddarta, i wpis z 3 lipca jest tylko częściowo zachowany, pierwszy pełny wpis na następnej karcie dokonany był w styczniu 1743; mimo że paginacja czerwoną kredką nie ma luki (udarta karta ma nr 178, a pełna następna 179, to jednak znaczy tylko, że naniesiono je później, kiedy już karty za dobre półtora roku (1741-1742) już tam nie było. Być może to były dwie karty, gdyż zdarzało się wtym czasie że w samym styczniu było dziesięć ślubów, co zajmowało obie strony karty.

Dziwnie z tym koresponduje jeszcze większa luka w księdze chrztów, która najpewniej już nie ominęła moich przodków. Wykrywam ją szukając dzieci Józefa i Marianny, które mogły się rodzić po ich ślubie z lutego 1741 roku, a więc od listopada 1741 do roku 1750. Mamy metryki dwóch synów: Łukasza (*1748) i Wojciecha (*1750), oraz akt zgonu czteroletniego Bartka (*1754), ale przed Łukaszem musiały być jakieś dzieci, rodzące się wszak zwykle zaraz po ślubie (1741). Niestety księga chrztów parafii Warka ma tu bolesną i pokaźną lukę: po 30 września 1740 karta liczbowana czerwoną kredką 490v kończy się na 30 września, a następna jest karta 494 na rok 1745. Czyli tutaj ręka, jakby zacierająca jakieś ślady, która oszczędziła interesującą nas metrykę ślubu Józefa i Marianny, wydzierając dopiero następne, tu  wydarła całe 5 lat aktów chrztu z okresu dla nas kluczowego: akurat w tym okresie musiał się urodzić NN Mąż Łucji, która powinna już żyć od 1740 roku, gdyż musiała wyjść za mąż do roku 1759, skoro w 1760 urodziła syna Jakuba. Urodziła go jako Dąbrówczyna, więc jakiś mąż Dąbrówka musiał zadziałać. Szukając tego męża Łucji muszę przyjąć, że najwcześniej mógł się urodzić już na przełomie listopada/grudnia 1741, i byłby prawie rówieśnikiem Łucji. Józef i Marianna mieli dzieci prawdopodobnie jeszcze wcześniej, bo byłoby dziwne, aby się trzej synowie pojawili dopiero w 8, 10 i 13 lat po ślubie. Tak więc najmocniejszym kandydatem na „Męża Łucji” jest domniemany pierworodny syn Józefa i Marianny z roku 1741-2:

               *1741? NNmążŁucji

               *1748-10-28 Łukasz

               *1750? Wojciech

               *1754-1758 Bartłomiej

Hipoteza urodzenia się NNMężaŁucji jako pierworodnego syna jest konieczna, tylko on mógłby się ożenić z Łucją w 1759 i mieć z nią pierwszego syna Jakuba w 1760. Potwierdzony w aktach Łukasz (*1748) urodził się za późno: zanim zestawiłem dobrze wszystkie daty, myślałem o nim jako mężu Łucji, bo mąż młodszy o parę lat mógł się i wtedy zdarzyć. Kluczowa jest jednak data urodzenia synów Łucji – Jakuba (1760) i Grzegorza (1762), są one trudne do przesunięcia, choć nie ma akurat ich metryk urodzenia, to inne dane mocno je potwierdzają.

Skoro nie mamy danych o chrztach z interesującego nas okresu, idziemy szukać w aktach małżeństwa. Synowie Józefa i Marianny mogli się żenić od 1759, tak jak najmłodszy Wojciech, czyli Adalbertus Dąmbrówczak biorący za żonę Teresę pannę z tej samej wsi Zakrzew.

               Czyli szukamy ślubu najstarszego brata tego Adalbertusa, którego wciąż musimy nazywać NNmążŁucji; jednak tego ślubu BRAK W MAŁŻEŃSTWACH parafii Warka za lata 1755-1760. Zapewne został wtedy zawarty, ale małżeństwo osiedliło się w parafii Grabów, skąd przypuszczalnie pochodziła Łucja, skoro zmarła u dzieci w Cychrowskiej Woli. Poszukiwanie w Grabowie jest niestety niemożliwe z powodu pożaru plebanii wraz z archiwum starych ksiąg w roku 1956. Nie trafiłem na jego zgon w zachowanych aktach stanu cywilnego Grabowa prowadzonych od roku 1810. Jednak [MążŁucji i Łucja] – ci rodzice Jakuba i Grzegorza – musieli się mniej więcej wtedy tzn. ok. 1759 pobrać, skoro w 1760 się urodził syn: znany nam z ksiąg Jakub (*1760?-zm.1824), a po nim Grzegorz (*1762?-1840).

Akt zgonu Jakuba (Akta Grabowskie 58/133/0/1/4) nie przynosi żadnej istotnej wiadomości, a w ważnej sprawie jest bałamutny. Oto syn Jakuba Mikołaj lat 36 oświadcza że ojciec jego zmarł 12 maja 1824 w wieku lat pięćdziesięciu, co potwierdza trzydziestoletni zięć Łukasz Mielnicki. Musiałby Jakub spłodzić Mikołaja mając lat czternaście, i na tym nie poprzestać, skoro miał córkę, a nawet dwie, jak się domyślamy z aktu zgonu 80-letniej wdowy Marianny, zm. 24 listopada 1842,  a więc urodzonej *1762, co czyni ją prawie pewną żoną Jakuba (*1760). Ich syn Mikołaj nie żył od 1830, wiadomość podali niespokrewnieni mężczyźni, zostawiła dwie córki Katarzynę i Cecylię.

Akta chrztu z Warki za lata 1759-1763 nie dają dla nas żadnego wyniku. Należy domniemywać, że obaj synowie Łucji (Jakub i Grzegorz) zostali ochrzczeni w Grabowie.

Czy była matką męża Łucji a moją 5.prababką „Marianna Józefowa” zm. w 1760 w Warce? [Z056] Miała wtedy według lakonicznego aktu „zeyścia” „ok. 52 lata”, co dawałoby rok urodzenia 1708, byłaby więc 2 lata starsza od Józefa. Nie jest to typowy przypadek, ale nie należy do niemożliwych. Urodzenie Bartka w roku 1754 nie jest niemożliwe u kobiety 46-letniej. Prawdopodobnie to rzeczywiście matka NN męża Łucji (a babka Grzegorza) zmarła w 1760 roku w Warce, skoro Józef w karnawale 1763 roku bierze drugi ślub (secundum votum), z Agnieszką Nadolną. Mój 5.pradziadek Józef żył jeszcze 23 lata, dożywając wieku 76 lat, podobnie jak pół wieku później jego wnuk Grzegorz. To już nie jest moja rodzina, ale dla porządku pokazuję to drugie życie mojego 5.pradziadka Józefa

1763_01-17- ślub Józefa D. i Agnieszki Nadolnej stąd 3 synowie:

               *1764-†1770-zm6lat-Filip s. Józefa Dąbrówki + Agnieszki Zakrzew

               *1769 Feliks Jan Dąbrówka s. Józefa i Agnieszki Zakrzew

               *1779 Maciej Dąbrówka s. Józefa i Agnieszki(†1795) Zakrzew

Kiedy w roku 1786 Józef Dąbrówka (*1710) umiera w Zakrzewie, już w maju wdowa Agnieszka Dąbrówczyna wychodzi ponownie za mąż, i umiera 9 lat później w wieku lat 47 w Winiarach.

Trzech Janów i trzy Zofie

Wiadomości o moich najdawniejszych praprzodkach są nadspodziewanie liczne i w miarę dokładne, choć nie brak luk w dokumentach. Było trzech Janów, jeden Feliks, i jeden Stanisław, a babkami były trzy Zofie i jedna Katarzyna. Jeszcze nie mam żony dla najstarszego Stanisława (tego, który zasmarkany stał przy drodze „patrząc na Jana Kochanowskiego”), ale Jan Dąbrówka przez nią został kiedyś ok. 1595 roku urodzony, aby w 1617 roku móc zawrzeć poświadczony ślub – w tej chwili najstarszy nasz rodowy dokument. Być może ta jego NN matka już nie żyła i dlatego sam „pan Stanisław” pojawia się jako ojciec Jana w metryce „ślubu między Janem, synem pana Stanisława Dąbrówki i Zofią córką pana Wawrzyńca Wachnio” zawartego w Zakrzewie 29 października 1617 roku.[4]

Półtora roku później Jan i Zofia 12 czerwca 1619 roku w Zakrzewie chrzczą syna i dają mu na imię Jan.

Jaś ma 10 miesięcy, kiedy 18 kwietnia 1620 rodzi się w Cychrach jego przyszła żona, też będzie to Zofia, córka Stanisława Łyska i jeszcze jednej Zofii, a podawali ją do chrztu Maciej Rogowiec[5] i „Anna stara pani”.

To ostatnie wtrącenie po polsku do łacińskiej metryki zwraca uwagę, tym bardziej że ksiądz Wawrzyniec borykał się z nie uregulowaną jeszcze polską pisownią, o czym świadczy walka z zapisem nazwy wsi Rytomoczydła (na drodze z Warki do Grójca). Ksiądz Wawrzyniec Niebądzowicz, o nazwisku równie dziwnym co nazwa tej wsi, pochodził z Warki, nazywał siebie Warecczaninem (Warcensis) o czym świadczy wpis do bractwa różańcowego przy Uniwersytecie Krakowskim pod rokiem 1612.[6]  Wrócił po studiach do Warki, zostając wikariuszem parafii (św. Mikołaja).

Zofia Łyskowa (matka Zosi) pojawia się jako podająca do chrztu 22 maja 1618 roku. Najprawdopodobniej „Czychry” oznaczają dzisiejsze Stare Cychry, położone ok 5 km od Zakrzewa, nad rzeczką Grabówką.

Podczas wycieczki w tamte strony 27/12/2020 mijaliśmy Stare Cychry. Wysiadłem z samochodu żeby zrobić zdjęcia rzeczki, nie wiedząc jeszcze, że nazywa się Grabówka.

Rzeczka Grabówka w Starych Cychrach, 27/12/2020

Płynie od Grabowa, mija Cychry, Anielin (Kępę), opływa Rozniszew za kościołem, już blisko Pilicy, w Boguszkowie zasila się łachą długą jak cała wieś, pod Zagrobami łączy się z Kanałem Trzebieńskim, po czym pod Mniszewem wpada do Pilicy. Całą okolica tak wygląda na zdjęciu satelitarnym:

Zapilcze warecko-magnuszewskie. Zaznaczone miejsca, gdzie mieszkali moi przodkowie.

Po dwudziestu latach od urodzenia Jana syna Jana Dąbrówki i Zofii z d. Wachnio (*1619), najpóźniej we wrześniu 1639 musiało zostać zawarte małżeństwo Jana Dąbrówczaka i Zofii Łyskówny, gdyż 5 czerwca 1640 roku w Zakrzewie zostaje  ochrzczony „syn Jana i Zofii”, nazwany znowuż Janem.[7]

5 czerwca [1640] Ja jak wyżej [ks. Józef] ochrzciłem Jana [syna] Jana i Zofii małżonków; podawali Andrzej Radwański i Magdalena Maronowa z Warki.

Tu zauważmy, że ówczesne metryki chrztu, a czasem i małżeństwa, zadowalają się podawaniem zaledwie imion: „Kazimierz z Gruszczyna zawarł związek małżeński z Zofią z Cychrowskiej Woli.”[8]

Nie mamy więc absolutnej pewności. Jednak liczba Janów będących „synem Jana i Zofii” nie była chyba w jednym momencie i w jednym małym przysiółku jak Wymysłów większa niż jeden. Być może powtarzalność tych imion z ojca na syna była jakimś znakiem rodzinnym jak nazwisko. Dziwi bowiem ominięcie najważniejszego nazwiska w tej metryce, która podaje pełne imiona i nazwiska świadków. Z powodu tego przemilczenia osoba indeksująca metryki wareckie wymienia wśród dzieci Jana i Zofii Macieja (*1629) i Reginę (*1644), ale nie Jana (*1640).

Wnioskuję, że wymieniony w metryce Jan syn Jana i Zofii jest Janem Dąbrówką, pojawiającym się jako ojciec trójki znalezionych w aktach dzieci: Jakuba (*1668), Zofii (*1674) i Feliksa (*1680). Nie zdołałem znaleźć aktu małżeństwa Jana i Katarzyny w latach ~1660-1667.[9] Jednak jeśli występują jako rodzice, i formalnie metryka ich nazywa małżonkami, ten związek musiał być zawarty, najpóźniej przed końcem roku 1667, być może w Grabowie, stąd brak aktu w księgach Warki.

*1668-07-25 ochrzczony Jakub, syn Jana Dąbrowsczyka i Katarzyny, Zakrzew

*1674-04-20 ochrzczona Zofia c. rolnika Jana Dąbrówki i Katarzyny małżonków, Zakrzewo[10]

*1680-06-02 Feliks Dą(m)browka? zm. 1732, s. Jana i Katarzyny – Zakrzew[11]

Dnia drugiego czerwca [1680] Ja Albert Kalbarzewic dziekan Warecki i Proboszcz Grabowski ochrzciłem Feliksa [syna] Jana Dąmbr[ówki] i Katarzyny prawowitych małżonków.

Ten to Feliks Dąbrówka (*1680) musiał się ożenić po roku 1700, i to z Zofią (imię jego babki i prababki), aby w roku 1710 móc ochrzcić syna Józefa.

19 [marca 1710] Ja Andrzej Myszkiewicz ochrzciłem Józefa, [syna] Feliksa i Zofii Dąbrówków, prawowitych małżonków. Podawali Paweł Waychert i Katarzyna Lulakowa wdowa.[12]

Feliksa poświadczają jeszcze dwie metryki ślubu, gdzie występował jako świadek (1723  i 1725).

Doszliśmy więc do początków tego odcinka, gdzie omówiłem dokładniej życie Feliksowego syna Józefa. Historia jest więc zamknięta. Są w niej pewne luki, brak jednego imienia, pewne daty i fakty zakładam wnioskując z potwierdzonych okoliczności, mogłem coś niedokładnie odczytać – ale w sumie, uzupełniając brakujące elementy raczej przedstawiony zarys dziejów potwierdzimy niż obalimy.

Po przeszukaniu wareckich ksiąg parafialnych, udostępnionych na portalu Geneteka tak się rysuje lista moich przodków po linii ojcowskiej.

Liczby na lewym marginesie zacząłem dodawać zaczynając od moich pradziadków i prababek. Doliczyłem się zatem do dziesiątego pradziadka, którego żony jeszcze nie znam. Moje wnuki Dąbrówczaki i Dąbrówczanki, jak to kiedyś mawiano — Wiktor, Igor, Oktawia, Staś i Łucja – znają zatem swoich 12 pradziadków i 11 prababek.

Droga dzieciarnio, wszystkim wam dedykuję tę historię, ale zgodzicie się, że główną adresatką jest najmłodsza spośród Was Łucja, która dopiero co przyszła na świat (co odnotowałem w swoim czasie), prawie równo 200 lat po swojej imienniczce — Waszej i jej  6.prababce. Teraz wiecie, gdzie jesteście.


31 grudnia 2020

==========================================================================


[1]  „inter Laboriosum Gregorium Dąbroski Juvenem et Laboriosam Sophiam Krolewna Virginem omnes de villa Zakrzew”

[2] 1820-11-15 Grzegorz Dąbrówka lat 58 poświadcza zgon matki, Łucji Dąbrówczyny lat 80 (>*1762)

1834-01-15 Grzegorz Dąbrówka lat 60 (>*1774) poświadcza zgon Antoniego

1839-12-06 zm. Wawrzyniec D. ur. 1800? (lat 40), syn Grzegorza (lat 60) i Zofii, w Zakrzewie

1840-07-26 zm. Grzegorz lat 76 (>*1764)

[3] Stara Warka …Matrimonium inter [Laboriosos?] Iosephum Dąbrówka de Villa Zakrzew, et Mariannam Wróblowna Virginem de Stara Warka (prawdopodobni teściowie Łucji). Testes erant Laboriosi Thomas Kuleszka, Ludovicus Kuleszka, Matheus ??luch et alii de Zakrzew.

[4] 29.10.1617 …matrimonium inter Joannem filium domini Stanislai Dambrowka et Zophiam filiam domini Laurenty Wachnio confirmatum est presentibus Domianów Franek et Domb Kamil et aliis multis…

[5] Inne zapisy: Rogowicz. Wiele dzieci podawał do chrztu, i nie jest to jedyny przypadek, takiej wielokrotnej usługi.

[6] Nr 13. Laurentius Niebądzowicz Warcensis, studiosus Cracoviensjis.

[7] 5 Junij Ego idem Bapt. Joannem Joanni et Zophiae coniugibus, levantes Andreas Radwanski et Magdalena Maronowa de Varca.

[8] Cychrowska Wola. Casimirus de Grusczyn contraxit Matrimonium cum Zophia de Cychrowska Wola. Benedictum Varcae per Gasparum Gorayski adstantes multis.– Wynika stąd zwyczaj, że nawet jeśli uroczystość odbyła się w kościele w Warce, małżeństwo w księdze odnotowano pod nazwą wsi pochodzenia panny, prawdopodobnie tam się też odbyło wesele.

[9] Dociekania są utrudnione z powodu luk w dokumentacji, nie zawsze ujawnionych. Na karcie 115 (skan 117) ostatni wpis z roku 1672 ma datę 14 stycznia, a na odwrocie tej karty nie jest kontynuowany styczeń-luty (okres karnawałowy zwykle najobfitszy w śluby), tylko pojawia się od razu rok 1673 i to z wpisem z 16 listopada, więc brakuje półtora roku aktów małżeństwa. Nie może to być naturalną fluktuacją, choć w tym okresie zdarzały się lata po kilka ślubów (1674 [od marca] osiem, 1675 – sześć, 1676- cztery, 1677 – pięć, wszystkie w Warce, 1678 – pięć, 1679 – cztery, 1680 – pięć, 1681 – ponad 20 [są tam jakieś zaległe dopiski z innych lat]).

[10] Baptizata est Zophia Lab. Joannis Dąbrówka et Catharinae Coniugum Levantes Stanislaus Avus et Klickowa Regina.

[11] Die secunda Junij Ego Albertus Kalbarzewic Decanus Varecensis et Parochus Grabowiensis Baptizavi Felicem Joannis Dąmbr[ówka] et Catherinae legitimorum Coniugum.  Levantes [Petrus?] [??Grabski] civis Varacensis et [???] Plukowska [?].

[12] 19 [Martii 1710] Ego Andreas Myszkiewicz baptizavi Josephum, Felicij et Zofiae Dąbrówka, legitimorum Coniugum. Levantes Paulus Waychert, et Catharina Lulakowa Vidua.

Reklama

Informacje o Andrzej Dąbrówka

Tenured professor, Institute of Literary Research (Polish Academy of Sciences), Warsaw.
Ten wpis został opublikowany w kategorii personal, Poland, Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Praprzodkowie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s