Dutch

Bibliography of my translations from Dutch into Polish

My Books/Papers/Book introductions on Dutch Literature

Blog-entries concerning Dutch literature

My papers written in Dutch:

There are more papers and a book concerning medieval Netherlandic literature I wrote in German. Even more in Polish.

Paul van Ostaijens theorie van de zuivere lyriek semiotisch geinter­preteerd, „Neerlandica Wratislaviensia” 1, 1983:83-97 (referaat Colloquim Neerlandicum, Wrocław, 1981)

Toeval en principe in de praktijk van de vertaling, art. [in:] „Ons Erfdeel” 27, 1984:375-384,

Vertalen in het Europa van de buren, lezing voor de Orde van den Prince, naar aanleiding van het bezoek van Willem Frederik Hermans aan Warschau (niet gepubliceerd)

Het goede is Een interview met Willem Frederik Hermans, May 1994 during his visit to Poland (MS with personal proofreading by WF Hermans given to the Letterkundig Museum in Den Haag), first published in Polish translation by Maria Zaleska, Ten Hermans to niezłe ziółko… in LITERATURA NA ŚWIECIE 1995.8/9 p. 228-243. There is also a book publication of the original Dutch text, but so far I have no details or copy of it. I have put my full electronic text version online.

Symbool en teken in de middeleeuwse media (vroomheidsvormen en de culturele betekenis van de broederschappen) [in:] De Nieuwe Taalgids (The Netherlands) LXXXVIII 1995.4:289-306

– [Review of:] J.J.M. Beckers, Een boek voor alle tijden, Amsterdam 1993; [in:] Spiegel der letteren (Belgium) 1995.4.

Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama. [in:] Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (Rep. of South Africa), 1995.2:7‑18


 

Reklama